Residential Metropolitan Project Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny z usługami przy ul. Roentgena 44 róg Pustułeczki w Warszawie

• 62 mieszkania

• powierzchnia całkowita 9 903 m2