KARIERA

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Firma SPS Construction Sp. z o.o. 25-411 Kielce, ul. Wileńska 2 zatrudni na realizowanych obiektach budowlanych w Warszawie i okolicy na stanowiskach:

                           INŻYNIER KOORDYNATOR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

                                 INŻYNIER ROBÓT ELEKTRYCZNYCH stażysta 

Zapewniamy pracę w dobrze prosperującej firmie budowlanej przy realizacji dużych obiektów kubaturowych. CV wraz z poniższą klauzulą prosimy przesyłać na adres: 

 warszawa@spsconstruction.pl 

do dnia 31.12.2023 r.

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb bieżącej oraz przyszłych procesów rekrutacji”.

Zakres obowiązków:

 • wsparcie kierownika budowy / kierownika robót w zakresie realizacji robót zgodnie z umową, projektem technicznym, założonym harmonogramem oraz przyjętym budżetem
 • kontrola jakości i terminowości robót
 • analiza dokumentacji technicznej, przygotowanie zestawień ilościowo – jakościowych do zamówień materiałów i usług
 • bieżące monitorowanie dostaw w ujęciu ilościowym i jakościowym
 • analiza porównawcza przyjętych ofert dostaw materiałów i usług
 • nadzór i współpraca z podwykonawcami i dostawcami w zakresie realizowanych robót, utrzymania reżimów i standardów jakościowych oraz rozliczeń.

Nasze wymagania:

 • ukończenie wyższej uczelni technicznej w zakresie elektrotechniki
 • praktyka zawodowa w wykonawstwie i nadzorze robót elektrycznych w obiektach kubaturowych min 2 lata (INŻYNIER KOORDYNATOR)
 • mile widziane uprawnienia budowlane (INŻYNIER KOORDYNATOR)
 • dyspozycyjność i zaangażowanie
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność w wykonywaniu zadań,
 • duża motywacja i chęć do pracy,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość samodzielnego kształtowania swojego rozwoju zawodowego,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy,
 • pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole
 • pakiet świadczeń dodatkowych (prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, ubezpieczenie grupowe).
 

Firma SPS CONSTRUCTION SP. Z O.O. zatrudni na realizowanych obiektach budowlanych w Warszawie i okolicy

na stanowiskach:

                                                            Kierownik Robót

Inżynier Budowy / Inżynier Stażysta

Zapewniamy pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie budowlanej przy realizacji dużych obiektów kubaturowych.

CV wraz z poniższą klauzulą prosimy przesyłać na adres:

warszawa@spsconstruction.pl

do dnia 31.12.2023r.

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb bieżącej oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

Zakres obowiązków:

 • wsparcie dyrektora budowy / kierownika budowy / kierownika robót  w zakresie realizacji robót zgodnie z umową, projektem technicznym, założonym harmonogramem oraz przyjętym budżetem;
 • kontrola jakości i terminowości robót;
 • analiza dokumentacji technicznej, przygotowanie zestawień ilościowo – jakościowych do zamówień materiałów i usług;
 • bieżące monitorowanie dostaw w ujęciu ilościowym i jakościowym;
 • analiza porównawcza przyjętych ofert dostaw materiałów i usług;
 • współpraca z podwykonawcami i dostawcami w zakresie realizowanych robót, utrzymania reżimów i standardów jakościowych oraz rozliczeń;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań;
 • zapewnienie realizacji procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP, inicjowanie działań zapobiegających powstawaniu zagrożeń dla zdrowia  i życia podległych pracowników.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne                                                        kierunek: konstrukcje budowlane / technologia i organizacja budownictwa / budownictwo  ogólne 

 • dyspozycyjność i zaangażowanie;
 • gotowość do pracy w delegacji;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • dobra organizacja pracy;
 • sumienność w wykonywaniu zadań;
 • duża motywacja i chęć do pracy;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • możliwość samodzielnego kształtowania swojego rozwoju zawodowego;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy;
 • pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole;
 • pakiet świadczeń dodatkowych (prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, ubezpieczenie grupowe.