KONTAKT

SPS Construction Spółka z o.o.

ul. Wileńska 2 

25-411 Kielce 

tel.: +48 41 302 90 33

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243762

Kapitał Zakładowy 2 000 000 zł

NIP: 657 266 39 28

REGON: 260042994

BDO: 000090802

ADRES DO KONTAKTU I KORESPONDENCJI

Biuro Warszawa:

02-593 Warszawa

ul. Żaryna 2B (budynek D)

tel.: +48 22 560 60 20

fax : +48 22 898 30 41

e-mail: warszawa@spsconstruction.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, by dostarczać Ci dopasowane do Twoich potrzeb aktualne informacje o naszych usługach doradczych.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania i wycofania.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest SPS Construction Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wileńskiej 2   25-411 Kielce.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo do dostępu do danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do informacji o odbiorcach, którym administrator ujawnił dane osobowe
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
  • prawo do nie podlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w treści Twojej wiadomości.

Wypełniając i wysyłając do nas poniższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia informacji, o które prosisz.

Twoje dane będą przetwarzane na czas udzielania informacji lub realizacji umowy zawartej w jej wyniku.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: warszawa@spsconstruction.pl