Longbridge INSTALATORÓW Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Instalatorów 5 w Warszawie

• 128 mieszkań

• powierzchnia całkowita 14 063 m2