SOHO TETRIS Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami WARS przy ul. Mińskiej w Warszawie

• 143 mieszkania

• powierzchnia całkowita 17 642 m2