ZORA WILANÓW Sp. z o.o.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Herbu Szreniawa w Warszawie

• 142 mieszkania

• powierzchnia całkowita 17 362 m2