UNIBEP S.A.

Stan surowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego „Dom nad Rozchodnikiem” przy ul. Białostockiej w Warszawie jako Podwykonawca dla Unibep S.A.

• 71 mieszkań

• powierzchnia całkowita 13 967 m2