UNIBEP S.A.

Stan surowy Zespołu Usługowo-Mieszkaniowego „TIVOLI PARK MIESZKANIOWY” przy ul. Malborskiej w Warszawie jako Podwykonawca dla Unibep S.A.