PRO URBA INVEST IV Sp. z o.o.

Budowa budynków mieszkalnych (etap IV) na osiedlu „19. Dzielnica” przy ul. Siennej i Kolejowej w Warszawie

• 289 mieszkań

• powierzchnia całkowita 39 737 m